Thursday, September 5, 2013

10 AGENDA FREEMASON

1.      TAKKIM
·         Pada zaman Nabi Isa a.s, mereka merancang untuk membunuh Nabi Isa a.s.
·         Allah mengangkat Nabi Isa a.s ke langit dan menggantikannya dengan Yudas.
·         Pada zaman Rasulullah saw, mereka memupuk golongan munafk, melaga-lagakan saidina Ali dan Muawiyah
·         Membuat ratusan hadis palsu
·         Merosakkan aqidah umat Islam dengan falsafah Yunani sehingga tumbuh golongan seperti mu’tazilah, khawarij.

2.      SHADA
·         Membentuk fahaman dan agama baru seperti hedonisme, kapitalisme, komunisme, liberalism dan isme-isme lainnya.

3.      PEROKIM
·         Memperkenalkan teori Sigmund Freud dan Charles Darwin

4.      LIBERIM
·         Menggalakkan pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan melalui program-program television, program-program sekolah dan sebagainya

5.      BABIL
·         Memupuk semangat nasionalisme(cintakan Negara) dalam kalangan Negara Islam sehingga semangat persaudaraan sesame umat Islam lumpuh.
·         Sehingga kini, Palestin tidak dapat dibebaskan. Mesir bergolak, namun ramai umat Islam di Negara lain seakan tidak mempedulikan saudara sendiri.

6.      ONAN
·         Mengekang pertumbuhan bangsa-bangsa lain selain daripada bangsa Yahudi dari semua aspek seperti ekonomi.

7.      PROTOKOL
·         Membina bank dunia bagi memonopoli ekonomi dunia dan mengatur system ekonomi seluruh dunia.
·         System mata wang dikawal oleh Bank Dunia.

8.      GORGA
·         Merosakkan para pemimpin Negara, ulama dan ahli politik dengan pangkat, harta, judi, rasuah dan wanita.

9.      PLOTIS
·         MENDIDIK  para ulama Islam dengan fahaman Yahudi agar dapat merosakkan akidah umat Islam.

10. QORNUN
·         Memberikan dana dan pinjaman dalam khusunya sector perniagaan dan pertanian agar umat Islam sibuk dengan urusan dunia sehingga lalali terhadap akhiratnya.

No comments: