Wednesday, September 26, 2012

JATI DIRI MUKMIN

Salam, greetings to all....
Thank you for your time....
This is graphic presentation on 'Jati Diri Mukmin dari segi Akidah'...

Hope that it will benefit us....
You can refer to the dalil which included in each point....SENARAI DALIL MENGIKUT TURUTAN
  • SURAH AL-MUKMINUN, 115-116
Allah berfirman, mafhumnya:
Maka apakah kamu mengira bahawa Kami menciptakan kamu main-main (tanpa ada maksud) dan bahawa kamu tidak akan dikembalikan?
Maka, Mahatinggi Allah, Raja yang sebenarnya; tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Tuhan (yang memiliki) ‘Arsy yang mulia.
 
  • SURAH AL-NAHL, 36
Allah berfirman, mafhumnya:
Dan sungguh, Kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat (untuk menyerukan), “Sembahlah Allah, dan jauhilah Taghut”, kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan (rasul-rasul).

  • SURAH AL-SYURA, 7
Allah berfirman, mafhumnya:
Dan demikianlah Kami wahyukan al-Quran kepadamu dalam bahasa Arab, agar engkau memberi peringatan kepada penduduk ibu kota (Mekah) dan penduduk (negeri-negeri) sekelilingya serta memberi peringatan tentang hari berkumpul (Kiamat) yang tidak diragukan adanya. Segolongan masuk syurga dan segolongan masuk neraka.

  • SURAH AL-SYURA, 10
Allah berfirman, mafhumnya:
Dan adapun yang kamu perselisihkan padanya tentang sesuatu, keputusannya (terserah) kepada Allah. (Yang memiliki sifat-sifat demikian) itulah Allah Tuhanku. Kepada-Nya aku bertawkkal dan kepada-Nya aku kembali.

  • SURAH AL-NUR, 52
Allah berfirman, mafhumnya:
Dan barangsiapa taat kepada Allah dan RasulNya serta takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, mereka itulah orang-orang yang mencapai kemenangan.

  • SURAH AT-TAUBAH, 24
Allah berfirman, mafhumnya:
Katakanlah, “Jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, isteri-isterimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagagangan yang kamu khwatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusanNya.” Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang fasik.


  • SURAH AN-NISA, 110
Allah berfirman, mafhumnya:
Dan barangsiapa berbuat kejahatan dan manganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampunan kepada Allah, nescaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun maha Penyayang.
"Together to achieve Mardatillah..."
spread the message...
WASSALAM.

p.s: Any constructive suggestions or comments would be so much welcomed...


_280912: 1456__

No comments: